ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

آنالیز مسئله ی احراز هویت بر اساس رگ های انگشتی در حوزه اینترنت اشیای ایمن

آنالیز مسئله ی احراز هویت بر اساس رگ های انگشتی در حوزه اینترنت اشیای ایمن همراه با گواهی حضور درچهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی و کامپیوتر دی ماه ۹۷
آنالیز مسئله ی احراز هویت بر اساس رگ های انگشتی در حوزه اینترنت اشیای ایمن همراه با گواهی حضور درچهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی و کامپیوتر دی ماه ۹۷