ابراهیم بهمنی

عضو شورای اسلامی بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

ابراهیم بهمنی

عضو شورای اسلامی بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

آنالیز مسئله ی احراز هویت بر اساس رگ های انگشتی در حوزه اینترنت اشیای ایمن

آنالیز مسئله ی احراز هویت بر اساس رگ های انگشتی در حوزه اینترنت اشیای ایمن همراه با گواهی حضور درچهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی و کامپیوتر دی ماه ۹۷
آنالیز مسئله ی احراز هویت بر اساس رگ های انگشتی در حوزه اینترنت اشیای ایمن همراه با گواهی حضور درچهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی و کامپیوتر دی ماه ۹۷