ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

معرفی کتاب

17 مهر 1400 توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری
معرفی کتاب

 عنوان: “توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری؛ مجموعه دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران”          …

17 مهر 1400 مدیریت محلی و حکمروایی شهری: با نگاهی به ساختار مدیریت شهری ژاپن، کره ی جنوبی، فرانسه و ترکیه
معرفی کتاب

عنوان: مدیریت محلی و حکمروایی شهری: با نگاهی به ساختار مدیریت شهری ژاپن، کره ی جنوبی، فرانسه و ترکیه موضوع:…

17 مهر 1400 طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری
معرفی کتاب

طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری Ali Zangiabady, Nazanin Tabrizi. design and planing of urban furniture نویسندگان: دکتر علی زنگی…

17 مهر 1400 راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران
معرفی کتاب

راهنمای طراحی فضاهای شهری نویسنده: جهانشاه پاکزاد موضوع: فضا در معماری ایران، فضا‌های عمومی در ایران، شهرسازی ناشران: وزارت مسکن…