ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

نوشته های بلاگ

قاسم علی عمرانی؛ پدر مدیریت پسماند ایران

قاسم علی عمرانی؛ پدر مدیریت پسماند ایران

قاسم علی عمرانی
پدر مدیریت پسماند ایران
سال تولد: ۱۳۱۷
محل تولد: اصفهان
تحصیلات:فارغ التحصیل دکترا از آلمان

قاسم علی عمرانی متولد ۱۳۱۷ در شهر اصفهان بود و در سال 1398 درگذشت. به دلیل تالیف بالغ بر ۲۰ عنوان کتاب و ۷۰ مقاله علمی و پژوهشی با موضوع مدیریت محیط زیست و پسماند و ۵۰ سال حضور موثر در این حوزه به عنوان پدر علم مهندسی مواد زائد و بازیافت و پدر علم پسماند ایران شناخته می شود.

دکتر عمرانی دوره کارشناسی ارشد و دکتری خود را در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ در آلمان سپری کردند و پس از بازگشت به ایران  به مدت ۳ سال در سازمان محیط زیست تهران و ۸ سال در مجتمع محیط زیست دانشگاه بوعلی سینا همدان به عنوان مشاور و کارشناس ارشد مشغول به کار شدند.

بعد از آن، به مدت ۲۳ سال (۱۳۸۵ – ۱۳۶۳) در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول تدریس و تحقیق در زمینه مواد زائد بوده و مقالات و کتب مختلفی را دراین زمینه تهیه وتالیف نمودند. از آن به بعد در سمت استاد تمام بازنشسته شده و  همواره موفق به شرکت در مجامع علمی، انجمن های تخصصی محیط زیست بوده و مانند سابق، مشغول تدریس و تحقیق در دانشکده محیط زیست و انژری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بودند.

وی در طول حیات خود ۱۸ جلد کتاب در زمینه­ های مختلف مدیریت پسماند تالیف نمودند و کتاب های ایشان، همواره از منابع مهم علمی و عملی در زمینه مدیریت مواد زائد بوده است.

سوابق تحصیلی
• طی دوره دانشسرای مقدماتی در اصفهان از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸
• تدریس به سمت آموزگار در دبستان ها از سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۱
• طی دوره كارشناسی ارشد در آلمان از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷
• انجام دوره كارورزی و كمک دستیاری در آلمان ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸
• طی دوره تحصیل دكترا در آلمان از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۳
• انجام وظیفه به سمت كارشناس ارشد در سازمان حفاظت محیط زیست تهران از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵
• تدریس و تحقیق در دانشگاه بوعلی سینای همدان از سال ۱۳۵۵ – ۱۳۶۳
• تدریس وتحقیق در دانشكده بهداشت دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۵
• تدریس و تحقیق در دانشكده محیط زیست و انرژی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عمرانی پس از طی دوره دبستان و دبیرستان كه تا سال ۱۳۳۷ در اصفهان به طول انجامید و پس از اخذ دیپلم دانشسرای مقدماتی، تا سال ۱۳۴۱ طی ۴ سال مبادرت به تدریس در دبستان های شهر اصفهان نمود و سپس در سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ به مدت ۱۲ سال مشغول به كارآموزی و تحصیل در کشور آلمان بود و به عنوان اولین فارغ‌التحصیل محیط زیست آلمان تجربه های زیادی را در زمینه محیط زیست به ویژه مهندسی مواد زائد جامد كسب نمود و برای اولین بار در ایران به اجرا گذاشت.
بخش دیگری از زندگی وی به مدت ۳ سال در سازمان محیط زیست تهران و ۸ سال در مجتمع محیط زیست دانشگاه بوعلی سینا همدان سپری شد. از آن پس به مدت ۲۳ سال (۱۳۸۵ – ۱۳۶۳) در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران مشغول تدریس و تحقیق در زمینه مواد زائد بوده و مقالات و كتب مختلفی را دراین زمینه تهیه و تالیف نمود. پس از آن، در سمت استاد تمام بازنشسته شده و موفق به شركت در مجامع علمی، انجمن های تخصصی محیط زیست شد. وی همچنین، مشغول تدریس و تحقیق در دانشكده محیط زیست و انژری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بود.

فعالیت های اجرایی، تحقیقاتی و پژوهشی
• تدریس و تحقیق در زمینه مدیریت جمع‌ آوری و دفع مواد زائد جامد مشتمل بر صنعتی و خانگی از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۸۵، گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
• مدیر مسئول مرکز تحقیقات و مهندسی (ورازیست) بازیافت دارای پروانه تحقیق از سال ۱۳۷۵
• تحقیق و تدریس در زمینه های دفع زباله. مجتمع علوم محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا، همدان، دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک، تولید انرژی از بیوگاز و بهداشت روستایی (۱۳۶۳ – ۱۳۵۵).
• کارشناس ارشد در مدیریت امور محیط انسانی. عضو کمیته بررسی طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی. تدریس در آموزشگاه عالی محیط زیست (۵۵- ۱۳۵۳)، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
• کارشناس محقق در مهندسی حفاظت و اصلاح خاک (۵۲- ۱۳۵۰) ، انستیتوی خاک شناسی و حفاظت خاک در دانشگاه یوس توس لبیک در آلمان.
• آسیستنت تحقیقاتی در زمینه زیست‌شناسی خاک و مشارکت مستقیم در برنامه‌های تحقیقاتی ماکرومیکروبیولوژی بویژه پروژه تهیه کمپوست به وسیله کرم های خاکی، انستیتو بیولوژی خاک در موسسات تحقیقاتی Forschungs Anastalt fur Landwirtschalt) F.A.L) در برانشویک آلمان.
• عضو کمیته کشوری مواد زائد جامد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۲ سال
• عضو شورای عالی بازیافت در سازمان حفاظت محیط زیست، به مدت ۳ سال
• عضو بورد تخصصی بهداشت محیط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به مدت ۱۰ سال
• رئیس کمیته مواد زائد جامد در انجمن متخصصان محیط زیست کشور به مدت ۱۵ سال
• دبیر انجمن علمی بهداشت محیط ایران به مدت ۲ سال
• عضو انجمن نفت ایران شاخه محیط زیست به مدت ۳ سال
• عضویت در شوراها و دیگر فعالیت های اجرائی
• عضو هیئت امنای جمعیت زنان مبارزه با آلودگی‌های محیط زیست از سال ۱۳۷۵
• عضو هیئت مدیره و دبیرانجمن علمی بهداشت محیط ایران به مدت ۴ سال از سال ۱۳۷۸
• سرپرست و معاونت كمیته بهداشت بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشكی تهران به مدت ۲ سال از سال ۱۳۶۶
• عضو كمیته تخصصی حفاظت محیط زیست و بهداشت محیط شهری شهرداری تهران به مدت ۲ سال از سال ۱۳۷۸.
• عضو كمیته علمی فنی بهداشت مواد زائد جامد- وزارت بهداشت به مدت ۳ سال از سال ۱۳۷۱
• عضو انجمن متخصصین محیط زیست كشور و مسئولین امور شهرستان ها از سال ۱۳۸۳
• عضو شورای نویسندگان فصل نامه علوم و تكنولوژی از سال ۱۳۸۳
• عضو هیئت ممتحنه وزارت بهداشت (بورد تخصصی) به مدت ۱۲ سال از سال ۱۳۷۹
• عضو شورای پژوهشی مركزتحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال ۱۳۸۳
• عضو شورای آموزشی گروه مهندسی بهداشت محیط به مدت ۵ سال از سال ۱۳۸۳
• عضو هیئت تحریریه مجله منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۷
• عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان علوم – شاخه محیط زیست به مدت ۲ سال از سال ۱۳۸۵
• عضو گروه بررسی طرح جامع مدیریت مواد زائد جامع خدمات شهری شهرداری تهران از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۹ به مدت ۶ سال
• داوری مقالات ژورنال تخصصی IJEHSE- بخش بهداشت محیط ایران  از سال ۱۳۸۳
• مسئول بخش مواد زائد جامد گروه مهندسی بهداشت محیط به مدت ۷ سال از سال ۱۳۷۷
• مشاور علمی شاخه زیست‌شناسی جهاد دانشگاهی به مدت ۵/۱ سال از سال ۱۳۶۸
• عضویت در شورای محیط زیست شهرداری تهران طی ۳ سال اخیر از سال ۱۳۶۸
• عضو هیئت تحریریه مجله سلامت و محیط از سال ۱۳۸۸
• مشاور عالی محیط زیست جزیره كیش به مدت ۴ سال از سال ۱۳۷۶
• عضو هیئت تحریریه مجله Journal of Environmental Studies دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴
• عضو هیئت امنای جمعیت زنان مبارز با آلودگی‌های محیط زیست از سال ۱۳۷۹
• عضو شورای علمی پژوهشكده مواد زائد جامد در دانشكده بهداشت از سال ۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشكی تهران
• دبیرعلمی انجمن مواد زائد جامد در دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۹

آثار
تدوین تعداد زیادی کتاب در زمینه پسماند از جمله مدیریت مواد زائد و جامد، مدیریت زباله های شهری، دفن بهداشتی زباله و … و چاپ چندین مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی و حضور در اغلب کنفراس های داخلی و خارجی در حوزه بهداشت محیط و مدیریت پسماند و بیش از 30 سال تدریس در زمینه های تخصصی حوزه مدیریت مواد زائد جامد از سوابق ارزنده این شخصیت برجسته علمی می باشد.

از وی کتاب هایی مانند: مدیریت زباله های شهری، مبانی آلودگی خاک، بهداشت و محیط زیست آرامستان ها، مواد زائد خطرناک، مدیریت زباله های بیمارستانی و…. منتشر شده است.

منبع
دنیای سفر
دانشکده بهداشت شیراز
صفحه شخصی دکتر قاسم علی عمرانی

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید