ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

نوشته های بلاگ

فصلنامه مدیریت پسماند

فصلنامه مدیریت پسماند

مدیریت پسماندها

مدیر مسئول: سیدمهدی هاشمی

سردبیر: اسدا… کریمی

صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع: محیط زیست، علوم پایه

دوره انتشار: فصلنامه

درباره فصلنامه
این فصلنامه زیر نظر سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و هر شماره با عناوین متفاوتی منتشر می شود. این عناوین شامل موضوعاتی مانند سیستم مکانیزه جمع آوری زباله، پسماندهای قابل بازیافت، جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء، برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند، اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران، بررسی نقش مدیریت پسماند در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بسیاری از موضوعات متنوع علوم پایه است.

درباره صاحب امتیاز
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در اجرای مفاد ماده 62 قانون شهرداریها وتصویب نامه هیات وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداری ها و اجرای وظایفی که قانونادر این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان شهرداریها و دهیاری های کشــــــــور تشکیل شده است .
اهداف سازمان هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی های مالی فنی اجرائی و مدیریتی از شهرداری های و سازمان های وابسته به آنها در زمینه های مختلف با حداکثر استفاده از امکانات موجود در چارچوب سیاست های دولت می باشد.
وظایف عمده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عبارتست از:
1. تقویت مدیریت شهری و روستایی کشور از طریق حمایت،نظارت و پشتیبانی فنی ، مالی و علمی از شهرداری ها و دهیاری ها با هدف ارتقای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان.
2. بسترسازی لازم برای ترویج استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین در شهرداری ها و دهیاری ها و ایجاد تاسیسات و زیرساخت موردنیاز با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.
3. بررسی و تنقیح قوانین و مقررات و تدوین دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با امور شهرداری ها و دهیاری ها.
4. ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها و دهیاری ها
5. تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداری هاودهیاری ها.
6. نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی و خدمات شهری  و روستایی از نظر فنی و اجرایی.
7. ایجاد بانکهای اطلاعاتی تخصصی شهرداری ها و دهیاری ها.
8. برگزاری همایش های علمی و دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش شغلی مدیران و کارشناسان شاغل در شهرداری ها و دهیاری ها.
9. انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف مدیریت شهری و روستایی.
10. انتشار کتب و نشریات تخصصی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی.

سایر انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
فصلنامه مدیریت شهری و روستایی
ماهنامه شهرداریها
فصلنامه مدیریت پسماند
فصلنامه فرهنگ ایمنی

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید