ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

ستاد برگزاری مناسبت های بندر شیرینو

9 جولای 2023 جشن بزرگ غدیر در هتل بندر شیرینو برگزار شد
ابراهیم بهمنیستاد برگزاری مناسبت های بندر شیرینوشورای اسلامی و شهرداری

احمد بهمنی دبیرستاد مناسبت های بندر شیرینو گفت: جشن بزرگ غدیر شنبه شب از ساعت 20 تا 23 با محوریت…

7 جولای 2023 توزیع 1000 پرس غذا در بندر شیرینو
ابراهیم بهمنیستاد برگزاری مناسبت های بندر شیرینو

برای چندمین سال متوالی به همت ستاد برگزاری مناسبت های بندر شیرینو قریب به ۱۰۰۰پرس غذای تبرکی بزرگترین عید خدا،…