ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

ماه: <span>می 2023</span>

15 می 2023 اخرین وضعیت ارتقاء بندر شیرینو به شهر / منتظر ابلاغ هیات دولت هستیم
ابراهیم بهمنیشورای اسلامی و شهرداری

سعید حیدری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استاندار بوشهر گفت: روستای ۱۷ هزار نفری شیرینو از توابع بخش سیراف…

6 می 2023 مردم «شیرینو» چشم انتظار تحقق وعده مسئولان هستند ، بازگشت پانسیون پزشکان مرکز خدمات جامع سلامت بندر شیرینو
ابراهیم بهمنیشورای اسلامی و شهرداری

ابراهیم بهمنی گفت در نشست صمیمی با مهندس محمود میر حاجی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان به همراه…