ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

نوشته های بلاگ

اصول و مبانی برنامه‌ ریزی شهری

9 اکتبر 2021 معرفی کتاب
اصول و مبانی برنامه‌ ریزی شهری

اصول و مبانی برنامه‌ ریزی شهری

نویسنده: رسول قربانی 

موضوع: برنامه‌ ریزی شهری 

ناشر: ‎سازمان سمت

تاریخ انتشار: 1394

تعداد صفحات: ‎ 288صفحه

با شهری شدن بخش عمده ای از جمعیت جهان در قرن حاضر و افزایش تعداد و وسعت شهرها، مکان های اشاره شده به مهم ترین بسترهای زیست، سرمایه گذاری، تولید، رشد و تعالی جوامع انسانی تبدیل شده اند. ایجاد و استفاده مناسب از فضاهای شهری در گرو ساماندهی و انتظام بخشی مطلوب به آنها بوده و دانش برنامه ریزی شهری در این راستا توسعه یافته و نقش محوری در میان علوم مرتبط با این حوزه را بر عهده گرفته است. کتاب حاضر با ارائه چارچوبی مناسب از اصول و مبانی دانش برنامه ریزی شهری تلاش دارد تا شناخت و درک دانشجویان این رشته را از عناصر و اصول ساماندهی شهری با تأکید بر ابعاد کالبدی ارتقا داده و در عین حال برای کارشناسان و متخصصان این حرفه که در سازمان ها، مهندسین مشاور و نهادهای مرتبط اشتغال دارند، مفید باشد.

درباره نویسنده
رسول قربانی؛ استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز است و از او تاکنون 60 مقاله منتشر شده است.

سایر آثار
ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه شهری

نمونه سایت های تهیه کتاب
سمتا

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید