ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

نوشته های بلاگ

تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

تراکم در شهرسازی: اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری

نویسنده: محمدمهدی عزیزی

موضوع: تراکم جمعیت، سیاست شهری، شهرسازی

ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: 1384

تعداد صفحات: 284 صفحه

درباره کتاب
در این کتاب اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری تشریح و بررسی شده است. مباحث کتاب عبارت اند از: تراکم و جایگاه آن در شهرسازی، نگاهی به تجارب بین المللی در تعیین تراکم شهری، چالشها و راهبردها، رویکرد اساسی در تعیین تراکم شهری، ابعاد اجتماعی و فرهنگی تراکم شهری، ابعاد زیست محیطی تراکم شهری، تراکم شهری در ایران و مطالعات موردی.

درباره نویسنده
تحصیلات
کارشناسی ارشد, 1367, شهرسازی, دانشگاه تهران
کارشناسی, 1358, کارتوگرافی, دانشگاه تهران
دکتری, 1374, شهرسازی, دانشگاه سیدنی، استرالیا
فعالیت‌های اجرایی
• رئیس کمیسیون مشورتی تخصصی هنرهای زیبا (معماری و هنر، 1389/06/09، 1395/06/09، ایران، تهران
• عضو شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، 1391/12/23، 1393/12/23، ایران، تهران
• عضو شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران، 1392/04/11، 1395/04/11، ایران، تهران
• رئیس پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1392/06/16، 1395/07/04، ایران، تهران
• عضو هیئت اجرایی جذب دانشگاه تهران، 1393/05/12، 1397/05/12، ایران، تهران
• رئیس هیات داوری گروه آموزشی هنر در فرایند انتخاب دانشجوی نمونه سال 1393- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1394/03/08، ایران، تهران
• عضو کار گروه هنر و معماری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 1394/03/11، ایران، تهران
• عضو کمیته برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه تهران، 1394/04/20، ایران، تهران
• عضو کمیته علمی همایش “ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران”، 1394/10/15، 1394/12/18، ایران، تهران
• رئیس هیئت داوری گروه آموزشی هنر در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال 1394-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395/01/14، 1395/12/30، ایران، تهران
• عضو کمیته داوران “همایش بین المللی شهر جدید”، 1395/03/15، 1396/02/13، ایران، تهران
• عضو “کمیته کاربرد و توسعه فناوری شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر”-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395/04/02، 1397/04/02، ایران، تهران
• عضو “کارگروه معماری و شهرسازی” در “شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی” – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395/05/13، 1397/05/13، ایران، تهران
• عضو “شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران”، 1395/05/31، 1398/05/31، ایران، تهران
• عضو “کمیته تخصصی پژوهش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران”، 1395/06/02، 1397/06/02، ایران، تهران
• رئیس گروه تخصصی هنر، معماری و شهرسازی هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395/06/09، 1395/12/28، ایران، تهران
• رئیس گروه تخصصی هنر و معماری سی امین جشنواره بین المللی خوارزمی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395/08/16، 1395/12/28، ایران، تهران
• رئیس دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1395/08/24، 1398/08/24، ایران، تهران
• رئیس هیئت داوری گروه آموزشی هنر جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395 – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1395/09/01، 1395/12/29، ایران، تهران
• مدیر گروه شهرسازی پردیس البرز دانشگاه تهران، 1395/10/14، 1397/10/14، ایران، تهران
• عضو گروه تخصصی شهرسازی، شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1396/03/03، 1398/03/03، ایران، تهران
• رئیس گروه تخصصی های هنر / معماری و شهرسازی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1396/05/21، 1396/12/29، ایران، تهران
• عضو کمیسیون تخصصی شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، 1396/07/30، 1397/07/30، ایران، تهران
• رئیس گروه تخصصی هنر و معماری سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی، 1396/08/06، 1396/12/29، ایران، تهران
• رئیس هیئت داوران گروه هنر جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال ١٣٩6، 1396/09/12، 1397/09/12، ایران، تهران
• عضو کمیته تخصصی هنر و معماری انتشارات دانشگاه تهران، 1397/04/12، 1400/04/12، ایران، تهران
• رئیس هیئت داوران گروه تخصصی هنر جشنواره دانشجوی نمونه کشوری سال 1397، 1397/09/20، 1398/09/20، ایران، تهران
• عضو هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، 1398/01/27، 1398/12/28، ایران، تهران
• عضو کارگروه تخصصی شهرسازی (وزارت علوم)، 1398/02/02، 1400/02/02، ایران، تهران
• رئیس کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی “هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها”، 1398/02/11، 1398/12/28، ایران، تهران
• دبیر علمی “کنگره بین المللی آینده پژوهی و چشم انداز سازی شهری”، 1398/02/15، 1398/12/28، ایران، تهران
• عضو شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران، 1398/07/01، 1401/07/01، ایران، تهران
• عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری “همایش ملی مدیریت خردمندانه سرزمین، چالش ها و راهبردها”، 1395/03/10، ایران، تهران
• رئیس دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا، 1395/08/24

سایر آثار
آماده سازی زمین شهری در ایران: سازمان ملی زمین و مسکن، 1380.
اشتغال زایی در شهرهای جدید: تجربه ایران (یک فصل از کتاب “نسل نخست شهرهای جدید ایران”).” تهران: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی)، 1397

نمونه سایت های تهیه کتاب
گیسوم
آدینه بوک

یک دیدگاه بنویسید