ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

ابراهیم بهمنی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان کنگان و بندر شیرینو - دوره ششم

کارشناس فناوری اطلاعات پتروشیمی کاویان

مسئول ارتباطات و فناوری اطلاعات کانون فرهنگی هنری شهيد صياد شيرازی

مسئول روابط عمومی بخشداری سیراف ، شورای اسلامی شیرینو و بخش ، ورزش روستای و عشایری شهرستان کنگان

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

عضو انجمن جامعه شناسی ایران

عضو انجمن انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

عضو انجمن انجمن کامپیوتر ایران

نوشته های بلاگ

حقوق و قوانین روستایی

حقوق و قوانین روستایی

حقوق و قوانین روستایی

نویسنده: سیدعارف موسوی، مصطفی طالشی

موضوع: دهیاری، شوراهای روستایی، عمران روستایی

ناشر: ستایش حقیقت، وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری

تاریخ انتشار: 1392

تعداد صفحات: 556 صفحه (جلد 1)، 496 صفحه (جلد 2)

درباره کتاب
کتاب «حقوق و قوانین روستایی» برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا تدوین شده است. با فرض وجود مجموعه برنامه‌های دقیق و منظم توسعه و برنامه‌ریزی روستایی، مدیران، کارشناسان و دست‌اندرکاران توسعه و برنامه‌ریزی روستایی باید از مقررات، حقوق و قوانین مرتبط با آن آگاهی کافی داشته و به‌ اندازه‌ای بر آن مسلط باشند که بتوانند با اجرای مقررات و نقد مباحث اساسی آن چگونگی طرح‌ ریزی قوانین و مقررات اصلاحی را به‌ دستگاه‌های قانونگذار گوشزد نمایند. لذا تدوین مجموعه حقوق و قوانین مرتبط با روستا و روستانشینی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در این کتاب، هدف آن است که بخش قابل توجهی از موضوعات اساسی قانونی مندرج در برنامه‌ های اجرایی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذکر شود. البته با توجه به گستردگی موضوعی قوانین روستایی، تلاش شده‌ است که پوشش نسبتاً کاملی ارائه شود و به همین منظور مجموعه مباحث این کتاب در پنج فصل تهیه و تدوین شده‌ است. فصل اول به تعریف و جایگاه حقوق روستایی پرداخته‌است، فصل دوم سیر روند بازشناسی حقوق و قوانین روستایی ایران را مورد توجه قرار می‌دهد، در فصل سوم و چهارم، به‌ترتیب جایگاه حقوق روستایی در برنامه‌ های کلان توسعه ملی و قوانین و مقررات روستایی در برنامه‌های اجرایی مورد بازشناسی قرار گرفته‌ است. فصل پنجم نیز با عنایت به اینکه مجموعه قوانین و مقررات روستایی به‌ وسیله مدیران روستایی سازماندهی و اجرایی می‌شود، به این موضوع اختصاص دارد.

درباره نویسنده
مصطفی طالشی
تحصیلات: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهیدبهشتی، جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
سمت: دانشیار دانشگاه پیام نور
نام مرکز: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
ارتباط با نویسنده: taleshi_mo@yahoo.com
هیات تحریریه: فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی

نمونه آثار نویسنده
مکان یابی مطلوب به منظور طراحی تاسیسات شهری برای شرایط بحران نمونه موردی منطقه چهار شهرداری تهران
کاربرد GIS در مکان گزینی کاربریهای شهری
نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه پایدار شهرها
کاربرد برنامه ریزی مشارکتی در مدیریت یکپارچه منابع آب نواحی روستایی
اهمیت و نقش امنیت در بازار گردشگری و اثرات آن بر توسعه پایدار مقاصد
تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه ای مورد مطالعه: غرب کلان منطقه زاگرس
نقش دانش بومی در پایداری منابع آب در جنوب خراسان رضوی مطالعه موردی شهرستان بجستان

نمونه سایت های تهیه کتاب
گیسوم
طاقچه

یک دیدگاه بنویسید