ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

ابراهیم بهمنی

رئیس شورای اسلامی بخش سیراف - دوره ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیرینو - دوره ششم

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان - دوره ششم

عضو خانه مطبوعات کشور

عضو هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

مدیر تبلیغات شرکت نسل سوم فناوران

سخنگوی شورای اسلامی بخش سیراف و بندر شیرینو

نوشته های بلاگ

حقوق شهری و شهرسازی

9 اکتبر 2021 معرفی کتاب
حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

نویسنده: غلامرضا کامیار

موضوع: شهرداری، کاربری زمین‌های شهری، قوانین و مقررات ایران

ناشر: مجد

تاریخ انتشار: 1395

تعداد صفحات: 378 صفحه

درباره کتاب
از جمله مفاهیم نوینی که امروزه به طور ویژه ای به آن پرداخته می شود و در نظریات اجتماعی، سیاسی وحقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده، مفهوم شهروندی است. شهروندی را می توان نوعاً یک قوا و زاینده حقوق مختلف برای شهروندان دانست. شناخت از شهروندی و حقوق مختلف آن، سطح توانایی های افراد را نیز برای قضاوت در امور مربوط بالا می برد. از این رو اطلاع و آگاهی از حقوق شهروندی و دانسته های مربوط به فعالیت های تخصصی و حرفه ای افراد نیازی اجتناب ناپذیر می باشد، از طرفی تدوین قانون جامع شهری و توجه به محورهای اساسی قوانین جامع شهری، ضامن توفیقات مدیریت شهری می شود. از دیگر سو با قوانین حمایتی، تنبیهی و نیز قوانین بازدارنه و پیشگیرانه ضمانتی برای مسئولیت پذیری مدیران خواهد شد. حقوق شهروندی به عنوان رویکردی که به انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره دارد، تعامل بین فرد و جامعه را جهت می دهد. از طرفی حقوق شهروندی در موضوعات مربوط به شنهرسازی نیز از اهمیت زیادی  برخوردار است.

 خلاصه عناوین کتاب
1 ـ مفاهیم‌، تعاریف و مبانی حقوق شهری
2 ـ شهروند و مدیریت شهری
3 ـ اراضی شهری
4 ـ اموال‌، مالکیت و دارایی‌های شهر
5 ـ محدودیتهای شهرسازی و محدوده‌های شهری
6 ـ تملک املاک و اراضی مورد نیاز شهر
7ـ در تکالیف ساختمانی
8 ـ تخلفات ساختمانی
9 ـ مراجع قضاوتی در قانون شهرداری
10 ـ گزیده آراء وحدت رویه مربوط به حقوق شهری (ضمیمه‌)

درباره نویسنده
دکتر غلامرضا کامیار؛ وکیل پایه یک دادگسترى و مدرس دانشگاه است.

آثار دیگر
شهر و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در قلمرو شهرنشینی
حقوق شهری

نمونه سایت های تهیه کتاب
گیسوم
انتشارات مجد

یک دیدگاه بنویسید